การกำหนดรากฐาน: 3-2-1

มีเพียงกลยุทธ์การสำรองข้อมูลที่ออกแบบมาอย่างครอบคลุมเท่านั้นที่จะทำให้คุณกู้คืนข้อมูลได้เมื่อต้องการ หากคุณกำลังเริ่มวางแผน หรือทบทวนระบบที่มีอยู่ ให้ทำตามกฎการสำรองข้อมูล 3-2-1

มีสำเนาข้อมูลของคุณอย่างน้อย 3 ชุด -    เก็บสำเนาเหล่านี้ไว้บนสื่อที่แตกต่างกัน 2 ชนิด -   จัดเก็บสำเนาไว้นอกไซต์อย่างน้อย 1 ชุด  

ขั้นตอนที่ 1 การปกป้อง Endpoint และบริการ

ธุรกิจต่าง ๆ ต้องพึ่งพาข้อมูลปริมาณมากในการดำเนินงานในแต่ละวัน การปกป้องข้อมูลที่จัดเก็บอยู่บนอุปกรณ์หรือบริการขององค์กรจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์หรือแรนซัมแวร์ คือก้าวแรกเพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องทางธุรกิจ