ระบบสำรองข้อมูลธุรกิจ

รองรับการสำรองข้อมูลอัตโนมัติจาก คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องในองค์กรพร้อมรับมือทุกเหตุการไม่คาดคิด


 

ระบบสำรองข้อมูลธุรกิจ

ในการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber หรือ ภัยทางอุบัติเหตุที่ทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการดำเนินธุรกิจเกิดความเสียหาย "รวมถึงข้อมูลที่มีมูลค่าสูง" ฉะนั้น ทุกบริษัทไม่ควรเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกินขึ้นแม่แต่วินาทีเดียว  ข้อมูลที่ได้มีการสำรองต้องมั้นใจได้ว่า เป็น ข้อมูล Version ล่าสุด

โดยวิธีการที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีหลาย Solution ในการป้องกันเหตุ อทิ เช่น Antivirus หรือ การ Backup ด้วย External HDD แต่ Solution ดั่งกล่าวเพียงต้องทำ Manual ด้วย User และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในการตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อยของการ Backup ของทุกคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร

ด้วย ระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติที่ออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า การสำรองข้อมูลได้มีการสำรองในทุกๆวัน และมีสถานะบ่งชีถึงความสมบูรณ์ในการสำรองข้อมูล บริษัทของคุณจึงมั้นใจได้ว่าจะทำงานโดยไร้รอยต่อของความผิดพลาดในระบบ


ส่งความต้องการ

Active Backup for Business (ABB)

ระบบจะถูกออกแบบบนพื้นฐานของการเก็บข้อมูลไว้มากกว่า 1 ตำแหน่ง โดยจะมี 1 ชุดอยู่ที่คอม User และ อีก 1 ชุดอยู่ที่ Backup Server โดยทาง User สามารถเรียนรู้ที่จะเข้ามาตั้งค่าการสำรองข้อมูลโดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากทาง IT Support ของแต่ละบริษัทในการ Backup ข้อมูลของตนเอง

ส่งความต้องการ

Portal สำหรับย้อนเวลาไปหาข้อมูล

เป็นบริการ Software ที่สามารถ Access ได้จากทุกๆอุปกรณ์ผ่าน Browser อธิเช่น Google Chrome , Safari หรือ Internet Explorer เป็นต้น โดยทาง User สารมาถเข้าถึงข้อมูล Backup ได้ทันทีทุกเวลาโดยไม่ต้องรอให้หน่อยงานอื่นมาช่วยดำเนินการ

ส่วนบริหารการ Backup

ในส่วนการบริหารการสำรองข้อมูลนั้นมีปัจจัยด้าน Storage เป็น Key Factor ดังนั้นทาง ไดนามิคส์ โมชั่นจะมีการออกแบบรอบการ Backup ที่เหมาะสมกับองค์กรนั้นโดยคำนึงถึง ความปลอดภัยและความคุ้มค่าเป็นหลัก

"Your Data Your Choice"